رد کردن لینک ها

s c a l p

s c a l p

مزایا و تعداد جلسات میکرو اسکالپ:

از مهمترین مزایای میکرو اسکالپ سر که موجب محبوبیت آن نزد بسیاری از مردم شده می توان موارد زیر را نام برد:

  • قابل انجام برای مردان و زنان
  • نداشتن محدودیت سنی
  • عوارض اسکالپ سر بسیار ناچیز و تقریبا در حد صفر است (به خصوص زمانی که زیر نظر پزشک متخصص و مجرب صورت گیرد)
  • قیمت و هزینه اسکالپ سر نسبت به برخی از عمل های زیبایی دیگر بسیار مناسب است.
  • دستگاه های مورد استفاده استریل و کاملا بهداشتی هستند.

تعداد جلسات میکرو اسکالپ:

معمولا تعداد جلسات میکرو اسکالپ 2 الی 4 جلسه برای افراد است و هر جلسه هم مدت زمانی در حدود 2 تا 4 ساعت طول می کشد.

نمایش

تاریخ:: مارس 8, 2017

s c a l p
بازگشت به بالای صفحه
تماس سریع