رد کردن لینک ها

بایگانی

اسکالپ سر

اسکالپ سر

آیا میکرو اسکالپ سر یک نوع خالکوبی محسوب می شود ؟ شاید بتوان میکرواسکالپ پوست سر را یک نوع خالکوبی به شمار آورد. این روش حتی با نام های خال کوبی پوست سر یا خالکوبی مو نیز شناخته می شود. با این وجود، تفاوت هایی وجود دارد که میکرواسکالپ پوست سر را از خالکوبی سنتی […]

بازگشت به بالای صفحه
تماس سریع